Kaisai varmepumper Få Danmarks bedste tilbud på VI SØGER FORHANDLERE i Nordjylland - Fyn - Sjælland

Få Energitilskud

Husk altid at søge, inden du går i gang med projektet – ellers er det for sent at opnå tilskud eller rådgivning.

på sparenergi.dk kan du læse alt hvad der er værd at vide om tilskud til varmepumper.

Snart vil vores varmepumper også være at finde på Energistyrelsens varmepumpeliste, men du kan selvfølgelig allerede opnå tilskud på vores varmepumper i dag.

1. Ansøgning

Du har 2 muligheder for at indgå aftale om tilskud med et energiselskab:

Kontakt et energiselskab
Du kan selv tage kontakt til et energiselskab – du bestemmer selv, hvilket du vil bruge, og du kan søge hos alle energiselskaber: både el-, fjernvarme-, gas- og olieselskaber. Kontakt evt. flere selskaber, og spørg ind til, hvordan de kan hjælpe dig.

Spørg en håndværker
Hvis du finder en håndværker, der allerede har en aftale med et energiselskab, kan du vælge at benytte dig af hans aftale.

2. Indgå aftale

Det er vigtigt, at du indgår aftalen med energiselskabet eller håndværkeren, inden du går i gang med arbejdet. Ellers kan du ikke få tilskud til dit energibesparende projekt.

Find allerede nu ud af, hvilken slags dokumentation energiselskabet kræver, at du indsender, når arbejdet er udført. Det kan være dokumentation af før-situationen, regninger fra indkøb af materialer, betaling af håndværkere, et billede eller en underskrift. De forskellige selskaber stiller forskellige krav til typen af dokumentation, men skal alle opfylde visse minimumskrav.

Du behøver ikke bruge dit eget selskab
Du kan godt indgå aftale med et andet energiselskab end dit eget, og du er ikke tvunget til at skifte energiselskab, fordi du indgår aftale med et andet selskab. Nogle energiselskaber stiller det dog som krav for at indgå aftale med dig.

1 projekt = 1 aftale
Husk, at du kun kan indgå 1 aftale om støtte – dvs. at du ikke kan indgå aftale med flere om at overdrage energibesparelsen for samme projekt, hvis der f.eks. er flere håndværkere med til at løse opgaven.

3. Udfør

Nu skal det energibesparende tiltag udføres: Book håndværkere, hvis du ikke har gjort dette tidligere i processen – f.eks. via Energistyrelsens Håndværkerliste. Alle håndværkere på listen er medlem af en garantiordning.

Bestil herefter materialer, og udfør projektet.

4. Færdigmeld til energiselskabet

Når arbejdet er udført, skal du indsende dokumentation til energiselskabet for, at projektet er gennemført. Du skal som regel ikke dokumentere størrelsen af den opnåede energibesparelse.

Hvis din håndværker/rådgiver har stået for aftalen med energiselskabet, er det ofte også ham, der indsender dokumentationen.

5. Energibesparelsen indberettes

Energiselskabet kan nu indberette din energibesparelse til Energistyrelsen og dermed komme tættere på at opfylde sin energispareforpligtelse. Hvis du får udbetalt et tilskud i stedet for at få rådgivning, er det nu, du får energitilskuddet udbetalt.